KABLO SEKTÖRÜ'NÜN GEÇMİŞİ VE MURAT TİCARET KABLO SANAYİ A.Ş.

2 month(s) ago Satış ve Pazarlama Genel  category.

Kablo, elektrik akımının iletilmesini sağlayan çevreye zarar vermemesi için üzeri yalıtkan maddeyle kaplanan bir ve birden fazla damardan oluşan maddeye denir. Kabloların güç, doğru akım, süper iletkenli, gaz yalıtımlı, sodyum iletkenli, deniz ve çok yüksek gerilim gibi türleri bulunur. Kablo türleri kullanım alanlarına, özelliklerine, ihtiyaçlara, işletme ve tesis koşullarına göre çeşitlendirilebilir.

Peki kablo sektörü nasıl meydana gelmiştir?

Bu sorunun cevabı olarak elektrikli makineler sektörünü gösterebiliriz. Elektrikli makineler sektörünün alt kolları arasında yüksek bir paya sahip olan kablo sektörü dış ticaretimizde önemli bir aktördür. 150’den fazla ülkeye ihracat sağlayan ve iç pazardaki büyüklüğü 5 Milyar Dolardan fazla olan kablo sektörünün Türkiye’de gelişimi zaman alsa da aslında geçmişi Osmanlı devrine dayanmaktadır.

Osmanlı Devleti, Sanayi Devrimi’nin etkilerinden olan makineleşme ve sanayileşmeyi geç karşılamıştır. Ancak 1869 yılında PTT fabrikasının kurulması bu devrin başlangıcı sayılır. Daha sonra yabancı bir sermayedarın yatırımı ile hidroelektrik santrali kurulmuştur. Bunun üzerine elektrik ve iletişimin önemi ortaya çıkmıştır. Elektrik ve iletişimin öneminde en acı gerçek ise Mudanya Anlaşmasında İtilaf Devletlerinin haberleşme ağlarına resmen el koymaya çalışmasıyla anlaşılmıştır.

Türkiye’nin ilk özel bankası İş Bankasının kurulması, Uşak Şeker Fabrikasının açılması, Etibank ve İller Bankalarının köylere elektrik götürülmesi konusunda yaptıkları yardımlar gibi ekonomi ve sanayiyi hareketlendiren gelişmeler sayesinde yatırımcılar için güven ortamı oluşmuştur. Bu güven sayesinde Kavel Kablo Fabrikası kurulmuştur ve kablo üretimi gerçekleştirilmiştir. Her ne kadar bu fabrika da düşük tipli kablolar üretilse de başlangıç için önemli bir gelişmedir. Ancak 1970’li yıllarda artan dış borçlar ve kamu açıklarının yanı sıra hammadde de yaşanılan sıkıntılar özellikle enerji ve iletişim kablolarının üretiminde gerileme dönemi yaşamıştır. 1970’li yıllarda yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra 1980’li yıllarda yapılan teşvik ve yatırımlar sayesinde teknoloji gelişmiş ve özellikle iletişim sektörüne ait kabloları üretiminde büyük bir artış yaşanmıştır. 1990’lı yıllarda teknolojiye dayalı üretim ile kablo sektörü yeni bir kablo türü ile tanıştı: Fiber optik kablolar.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye Kablo üretiminde kapasite açısından 10.sıradadır. 2001 yılında yaşanan ekonomik krizle birlikte ekonomik çöküntüden kablo sektörü de payını almıştır. Sektör o dönemde yaşadığı daralmalar yüzünden farklı arayışlara yönelmiştir. O dönem de ihracatı hedef haline getiren sektör, doğru pazarlara üretim gerçekleştirerek ihracat gerçekleştirmiş ve kendini dar boğazdan kurtarmıştır. Nitekim yapılan bir araştırmaya göre 2008 yılında toplam satışının yarısını ihracattan elde etmiştir. Hatta elde edilen bu başarı sayesinde 2009 yılındaki krizi de az bir hasarla atlatmıştır. Kablo sektörü yıldan yıla büyümüştür. Aynı zamanda yabancı yatırımcıların sektöre teknoloji açısından yatırımları ve know-how eğitimleri ile Türkiye kablo üretimi kalitesini arttırmış ve bir kablo üretim üssü haline gelmiştir. Günümüzde ise yayımlanan verilere göre Türk Kablo Sektörü, dünya kablo sektöründen yaklaşık %3,2 pay almaktadır. Sektörün 2023 yılındaki hedefi ise 8 Milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmektir.

 

Sektörün SWOT Analizini incelersek:

Güçlü Yönler: Kentleşme hızı, yabancı yatırımcılar, pazar payının büyük olması, sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin sıfırlanması, AB teknik mevzuatlarına uyum çalışmaları

Zayıf Yönler: Kalitede tutarsızlık, ekonomik istikrarsızlık

Avantajlar: Nesnelerin interneti, endüstri 4.0, teknolojinin gelişmesi, Ar-Ge yatırımlarının artması, devlet desteği

Tehditler: Yangın riskinin artması, yabancı yatırımcıların çekilmesi

Devletin desteği ile kablo kalitesinin sağlanması ve bu yönde kanunların koyulması yapı malzemelerinin güvenirliğini arttırır bunun sonucunda hem ürün çeşitliliğinde hem de ihracatta artış yaşanır. Ar-Ge ve inovasyona yatırımlar yapılmasıyla yangın riski azaltılır ve sektöre güven artar.

Kablo sektörü büyük bir pazar olmasına ve çokça istihdam olanakları sağlamasına rağmen çok az firma tarafından yönetilmektedir. O firmalardan birisi de: Murat Ticaret Kablo San. A.Ş.

MURAT TİCARET KABLO SANAYİ A.Ş

1969 yılında kurulan Murat Ticaret otomotiv sanayi sektörüne “kablo bağlantı” hizmeti sağlayan üretici ve tedarikçi firmadır. Murat Ticaret aynı zamanda OEM (orijinal ürün üreticisi)’lere TIER tedarikçisidir. Murat Ticaret kablolar, akü kabloları, terminaller, kapşonlar, konnektörler, spiraller, makaronlar, su benzin mazot hortumları, sigorta kutuları, sinyal kolları, takviye penseleri, römork fiş ve prizi gibi çeşitli ürünleri pazarlamaktadır.

Murat Ticaret, İstanbul ve Türkiye’de Vedat Gora tarafından kurulmuştur. 1980 yılında elektrik kablo demeti üretimine başlayan Murat Ticaret, 1990 yılında Murat İnegöl, 2003 yılında ise Bartın, 2004 yılında Adana, 2006 yılında da İzmir fabrikasını kurmuştur. 2007 yılında Gebze fabrikasını kuran Murat Ticaret, genel müdürlüğünü Gebze’ye taşımıştır. 2008 yılına gelindiğinde firma uluslararası piyasaya açılmış ve Murat Xiamen Çin Fabrikasını kurmuştur. Akabinde 2009 yılında ev ürünleri için koşum başladı. Murat Ticaret Çin’den sonra 2012 yılında ABD’de Murat ofis ve depo kurdu. 2013 yılında Türkiye’de Tavşanlı fabrikasını inşa etmiştir. 2014 yılı da dahil olmak üzere firma için uluslararası rekabet hızla artmıştır. 2014 yılında Meksika’da, 2015’te Xianyang’da, 2017’de Makedonya ve Almanya’da fabrikalarını kurmuştur. 2017 yılı içerisinde Kütahya fabrikası kurulmuştur.

Dürüstlük ve güven, bütünlük, saygı, güvenirlilik, bağlılık, takım çalışması, şeffaflık, iyileştirme taahhüdü, verimlilik, kaliteye bağlılık, çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilincinde temel değerlere sahip olan firma; müşterilerine üstün değer sunan, çalışanları için büyüme ve gelişim fırsatları ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak sürekli iyileştirme ile karlı büyüme oluşturma görevi hareket eder.

Murat Ticaret mükemmeli arayış, operasyonel mükemmelliyet, sürekli iyileştirme ve kaliteye, müşteri memnuniyetine ve çalışan güvenliğine ödünsüz bir bağlılık üzerine inşa edilen, hızlı yanıt veren ve çözüm odaklı bir kültürle OEM’lere üstün hizmet sunan öncü bir kuruluş olma vizyonuna sahiptir. Murat Ticaret için müşterinin başarısı onların hedefidir.

Murat Ticaret halka açık ulaşım, inşaat, tarım, malzeme taşıma, yarar araçlar, yolcu arabalar, ışık-orta ticaret için orta araçlar ve askeri alanda olmak üzere çeşitli sektörlerde pazarları bulunur.

ISO/TS 16949-2009(Tavşanlı,İnegöl),ISO 9001:2008 (Tavşanlı, İnegöl), ISO 9001(Mexico, Adana, Gebze), ISO/TS 16949:2009(Gebze), Ford Q1 gibi Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden de kalite belgeleri bulunur.

Murat Ticaret başta Türkiye olmak üzere Çin, Almanya, İtalya, İrlanda, Meksika, Makedonya, İngiltere ve ABD’de yatırım ve faaliyetlerde bulunarak global alanda kendini göstermektedir.

Son olarak Murat Ticaret, kablo demeti şirketi olarak 50 yıldan fazla geniş bir bilgi birikimi ile stratejik lokasyonları seçmiş ve global markalarla ortaklıklar kurmuştur. Eğitimli ve yüksek motivasyonlu işgücü sayesinde mühendisliklere desteğine ilaveten tasarım yeteneklerini de ekleyerek hem marka çeşitliliğini hem de kalitesini arttırmıştır. Murat Ticaret Kablo Sanayi şirketini rakiplerinden ayıran en önemli özellik müşteri memnuniyetidir. Anahtar hesap uzmanları ile 7/24 çalışarak müşterilerine her daim hizmet sunar. Bu nokta da Murat Ticaret ürün ve hizmet odaklı satış stratejilerinde verimli bir firma olarak öncüdür.Type comment | Mark the Article...

4000 characters left +Add Media

Add Media

Add video Add Picture

Web Sources (opsiyonel)

Comments

There are not any comments posted for this article yet.

 

Sharing Person

Share article with my connections

  •    

Share with my connections


  •